Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

UTRYMNINGSÖVNING

Vid kritiska situationer skall alla arbetsplatser kunna utrymmas. Det är olika förutsättningar för alla arbetsplatser och det är många detaljer som måste fungera. Med en övning får personalen förståelse för utrymning och övning i de moment som ingår i en utrymning. Dessutom framkommer de brister som finns på ett tydligt sätt och ger ett underlag för förbättringsåtgärder.

Omfattning

  • Förberedelser (varierar från arbetsplats till arbetsplats)
  • Från larm till återsamling
  • Observering
  • Utvärdering
  • Avstämning av fastställda mål
  • Deltagarenkät
  • Observatörsprotokoll
  • Sammanfattning och dokumentation

För vem

Denna utbildning riktar sig till arbetsplatser som bör öva sig på att utrymma på ett säkert sätt från sina lokaler vid en nödsituation.

Praktisk information

Innan övning genomförs ett förberedande möte på ca 1 timma. Övningen sker vid er arbetsplats.