Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

HETA ARBETEN

Genom denna utbildning får du nödvändiga kunskaper, färdigheter och beteende som gäller vid ”Heta Arbeten” för att få en säkrare arbetsgång.

Omfattning

 • Allmänt om ”Heta Arbeten”
 • Lagstiftning
 • Säkerhetsregler
 • Brandskyddsorganisation
 • Tillstånd
 • Behörighet
 • Entreprenadavtal
 • Brandfarliga varor
 • Förebyggande brandskydd
 • Släckutrustning
 • Arbetsredskap
 • Om det brinner
 • Tätskiktsarbete
 • Försäkring
 • Praktisk brandsläckning

För vem

Denna utbildning riktar sig till alla som har arbeten som utförs med metoder/verktyg som kan orsaka brand samt de som är beställare av ”Heta Arbeten”. Ingen förkunskap krävs.

Praktisk information

Utbildningspasset tar ca 7 timmar och genomförs med grupper om max 20 deltagare samt minimum 10 deltagare. Kursmaterial ingår.