Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

GRUNDUTBILDNING I BRAND OCH UTRYMNINGSSÄKERHET MED PRAKTISK BRANDSLÄCKNING

I denna utbildning får alla deltagare en ökad kunskap och förståelse för de risker som finns och som kan leda till brand eller någon form av olycka. Utbildningen ges enligt Svebras riktlinjer 2011:1.

Omfattning

 • Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym

 • Hotbilder

 • Brandskador

 • Samhällets krav

 • Brand och dess utveckling

 • Byggnadstekniskt brandskydd

 • Räddningstjänsten som resurs

 • Utrymningsplanerna

 • Återsamling och närvarokontroll

 • Förutsättningar på den egna arbetsplatsen

 • Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder

För vem

Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs.

Praktisk information

Utbildningspasset tar ca 3 timmar och genomförs med grupper om max 15 deltagare. Utbildningen sker vid er arbetsplats. Övningsmaterial ingår. Påfyllningskostnad för övningssläckare tillkommer.