Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA - MINDRE OMFATTNING

Denna utbildning ger dig god kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder vid hantering av brandfarlig vara. Efter avslutad utbildning skall du kunna verka som föreståndare för brandfarlig vara vilket innefattar bland annat att kunna söka tillstånd och hantera brandfarlig vara.

Omfattning

 • Brandteori
 • Brandfarliga varors egenskaper
 • Lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • Sprängämnesinspektionens föreskrifter
 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
 • Tillsyn och kontrollrutiner
 • Ansvarsfrågor vid ”Heta Arbeten”
 • Brandsläckarutrustning
 • Praktisk brandövning
 • Beredskap vid olyckor

För vem

Denna utbildning riktar sig till de som skall vara föreståndare för brandfarlig vara. Ingen förkunskap krävs.

Praktisk information

Utbildningspasset tar ca 7 timmar och genomförs med grupper om max 14 deltagare samt minimum 4 deltagare. Övnings- och kursmaterial ingår.