Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

BRANDSKYDDSANSVARIG / KONTROLLANT

I sitt Systematiska Brandskyddsarbete skall det finnas en person som är brandskyddsansvarig som kontrollerar och ansvarar för att SBA-arbetet bedrivs på ett korrekt sätt. I denna utbildning lär du dig hur du skall arbeta med ditt systematiska brandskyddsarbete och vad det finns för krav, lagar och föreskrifter inom detta område.

Omfattning

  • Genomgång av Lagen om skydd mot olyckor som ställer krav på att SB A skall bedrivas
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Vad har fastighetsägaren för ansvar?
  • Vad har nyttjanderättshavaren för ansvar?
  • Hur skall ert SB A bedrivas över tiden?
  • Hur räddningstjänsten genomför systemtillsyn
  • Praktisk övning. Här får alla genomföra en kontrollrond enligt SBA
  • Dokumentation och Diplom

För vem

Denna utbildning riktar sig till de som skall ansvara för företagets brandskydd och som skall arbeta som brandskyddsansvarig/kontrollant.

Praktisk information

Utbildningspasset tar ca 6 timmar och genomförs med grupper om max 8 deltagare. Utbildningen ges även som en öppen utbildning på plats hos oss. Kursmaterial ingår.