Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

KRISHANTERING

Begreppsförklaring

 • Normala händelser, eller lägen, är ett tillstånd där vi lever upp till affärs- eller verksamhetsidé och arbetar för att nå upprättade mål.
 • Onormala händelser, eller lägen, bryter mot upprättade mål och vi måste snabbt sätta upp nya för att klara den uppkomna situationen.
 • Krisläge är ett uppkommet tillstånd där människor eller organisationer inte har några alternativ att tillgå.
 • Katastrof är ett tillstånd där samhällets resurser inte räcker till för den uppkomna situationen.
 • Svåra påfrestningar på samhället är ett tillstånd som utvecklas från ett onormal händelse och som kan resultera i kris eller katastrof.

 

För företaget innebär vår utbildning att:

 • Företaget/Organisationen får en väl genomarbetad strategi och krisplan samt en väl utbildad krisorganisation som övas kontinuerligt.
 • Tryggheten skapas för företaget och personalen att agera rätt när man ställs inför ett hot/kris.
 • Ekonomin drabbas inte av oväntade överraskningar.
 • Företagets image bibehålls.
 • Företaget uppfyller AFS 1999:7.
 • Deltagarna får ökad insikt om behovet av samverkan och ledarskap i krissituationer.
 • Deltagarnas förmåga att leda krissituationer utvecklas.
 • Träning i beslutsfattande under pressade situationer övas.
 • Träning i att utveckla sin egen förmåga att stimulera, motivera och engagera sina medarbetare övas.
 • Kunskaper om stresshantering och konflikthantering ökas och fördjupas.
 • Förståelse om hur man gör en omvärldsanalys och tolkar hotbilder tränas.

Våra föreläsare:

 • Krisledare
 • Företagsledare
 • Ledarskapsutvecklare
 • Beteendevetare
 • Psykologer
 • Representanter från Polismyndigheten
 • Representanter från Brandförsvaret
 • Skådespelare
 • M.fl.