Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

SERVICE AV RÖKLUCKOR

Vid en brand är det röken och gasen som anses som farligast. Därför är det oerhört viktigt att man har en väl fungerande brandgasventilation och att själva rökluckan fungerar som den skall. Tyvärr har undersökningar visat att över hälften av alla rökluckor inte fungerar som de skall på grund av bland annat att rökluckan blivit skadad från snöskottning, fukt och hinder som monterats på eller under rökluckorna.

Rökluckor bör kontrolleras minst en gång per år då man kontrollerar luckans och manöverdonens funktion samt byter eller renoverar vissa delar av luckan. Kontrollen sker enligt SV EBR As riktlinjer samt att det upprättas ett serviceprotokoll som anger luckans typ och placering i fastigheten.