Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

KONTROLL AV BRANDTÄTNING

Att kunna stänga inne en brand är avgörande för hur dess utveckling blir. Därför är det jätteviktigt att man har väl fungerande brandcellsgränser, branddörrar och liknande men framförallt en effektiv brandtätning! Utan en bra brandtätning kan branden sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilation.

Er brandtätning bör kontrolleras regelbundet och då även vid ombyggnationer för att hålla den intakt. Vi kan kontrollera er brandtätning vid den årliga servicen eller vid en säkerhetskontroll.