Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

KONTROLL AV ARMATURER

Kravet på utrymnings-/nödbelysning är till för att vi säkert skall kunna utrymma en lokal under normala förhållanden och vid strömavbrott. Därför är det även här viktigt att kontrollera sina armaturer för att säkerställa att de fungerar som de skall. Vi rekommenderar att användaren har tillsyn på sina armaturer ca en gång varje månad samt att en servicetekniker gör en årlig kontroll där armaturen får lysa i minst en timme på batterikraft.

Vi tillhandahåller armaturer med självtestsystem och dessa funktionstestar sig själva efter ett löpande schema och vid eventuella fel indikerar armturerna detta på olika sätt genom ljud eller ljus.

Vid den årliga servicen byter vi lysröret samt eventuellt även batteriet. Man uppskattar att ett lysrörs livslängd är ca 1 år och batteriet ca 4-5år och därför bör batteriet bytas ut senast efter 5 år från det att armaturen togs i bruk.