Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

INSTALLATION & SERVICE

Installation

Allt vi säljer kan vi montera och installera! Ja, det är precis så bra som det låter. Vi hjälper er med att montera den lilla skylten till att installera er brandpost och nödljusarmatur. Vi applicerar även efterlysande utrymningslinjer och enkelt avhjälpta hinder för bästa tillgänglighet och frångänglighet!

Service

Det är viktigt att den säkerhetsutrusning man har i sin lokal är intakt och fungerande! Därför behövs det tillsyn, kontroller och underhåll av dessa artiklar för att vidhålla dess kvalité och säkerhet. För att uppnå detta görs det tillsyner av användaren ca en gång i månaden och underhåll av utbildad service-tekniker ca en gång per år enligt svensk standard. Allt enligt Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor, försäkringsvillkor m.fl.

Vi på Cupola kan utföra service på alla olika typer av fabrikat och modeller gällande brandredskap, utrymnings- och säkerhetsprodukter. Vi underhåller även rökluckor, brandtätning, branddörrar, randskyddsmålning, brandposter, armaturer, utrymningsvägar och annan utrustning. Då vi är rikstäckande genom våra egna servicetekniker eller samarbetspartner så sträcker vi oss från Malmö i syd till Kiruna i norr. Självklart är alla våra servicetekniker utbildade med rätt kompetens för att utföra denna service!