Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

Varselväst

Vill du märka upp dina varselvästar med enskilda namn, befattningar eller varför inte med er egna logga. Kontakta oss så hjälper vi er att ta fram den text eller bild som skall finnas på er varselväst. Vi kan även ta fram varselväst i andra färgkombinationer. Alla våra varselvästar är klass 2 modeller.

Varselvästs Klassning

EN 471 Klass 1

Ger lägsta skydd. Kan användas om man bara har liten kontakt med enstaka och långsam trafik.

EN 471 Klass 2

Ger väsentligt bättre skydd än klass 1, speciellt i dagsljus, skymning och dimma. Klass 2 är oftast aktuell i exempelvis hamnar, vid järnvägar, byggarbetsplatser, parkeringsplatser, skallgång, i lastfordon och på andra områden där man inte kräver klass 3.

EN 471 Klass 3

Ger maximalt skydd. Aktuell i närhet av tät och snabb trafik. Vid arbete för Vägverket gäller alltid klass 3.