Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

Varningsskyltar

En skylt som varnar för en risk eller fara. AFS 2008:13. För att öka säkerheten på arbetsplatser med explosivfarliga miljöer har olika föreskrifter och direktiv uppkommit. ATEX-direktivet handlar främst om hur risker med arbete i explosionsfarliga miljöer motverkas. Direktivet behandlar bland annat att ett riskområde skall ha skyltar som upplyser om att explosiv atmosfär kan uppstå. Avsikten med skyltarna är att markera riskområden, alltså klassade områden. Vi på Cupola erbjuder godkända skyltar för att hjälpa till att göra er arbetsplats till en säkrare miljö!

Användning

Skyltar ska så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Skyltarna ska placeras antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en särskild fara eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra ljusförhållanden och som är lätt att se och nå. 

Informationen är hämtad från ”AFS 2008: 13 - Skyltar & Signaler. ” För mer information besök www.av.se