Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

Påbudsskyltar

Skylt som påbjuder ett visst beteende. AFS 2008:13

Påbudsskyltar hjälper er att förebygga olyckor genom att påminna om ett nödvändigt beteende. Ett enkelt sätt att göra arbetsplatsen till en säkrare miljö. 

Användning

Skyltar ska så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Skyltarna ska placeras antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en särskild fara eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra ljusförhållanden och som är lätt att se och nå. 

Informationen är hämtad från ”AFS 2008: 13 - Skyltar & Signaler. ” För mer information besök www.av.se