Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

Ordningsskyltar

Enkla och tydliga skyltar som guidar och förenklar vägen till ordning och information. Cupola tillhandahåller nu även dekaler i A4 och A5 med miljöinformation som exempelvis retur för batteri, elektronik och metallförpackningar osv.

Användning

Skyltar ska så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Skyltarna ska placeras antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en särskild fara eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra ljusförhållanden och som är lätt att se och nå.

Informationen är hämtad från ”AFS 2008: 13 - Skyltar & Signaler. ”

För mer information besök www.av.se