Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

Nödskyltar

Skylt som ger information om utrymningsväg, väg till utrymningsväg, utrustning för första hjälpen eller räddningsutrustning. AFS 2008:13.

Missa inte våra nya defibrillator/hjärtstartare som finns både som plast och dekal samt i 2 olika storlekar. 

Användning

Skyltar ska så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Skyltarna ska placeras antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en särskild fara eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra ljusförhållanden och som är lätt att se och nå.

Informationen är hämtad från ”AFS 2008: 13 - Skyltar & Signaler. ” För mer information besök www.av.se