Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

Koldioxidsläckare

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Cupola EN3 koldioxidsläckare är anpassad till att släcka Bbränder. B står för bränder i vätskor som exempelvis oljor, bensin och lösningsmedel. Eftersom inte släckmedlet leder ström kan koldioxidsläckaren användas mot brand i elektrisk utrustning.

Koldioxidbrandsläckarna är lämpliga att tillhandahålla vid känsliga maskinutrustningar, där en ren släckning är betydelsefull. Exempel är bland annat datorer, verkstadsmaskiner, elektrisk utrustning och restaurangkök. 

SLÄCKNINGSEFFEKT

Vår Cupola EN3 koldioxidsläckare släcker okontrollerade bränder på ett mycket verkningsfullt sätt. Koldioxid släcker elden genom att späda ut luftens syrehalt. Syrehalten blir då så låg att fortsatt förbränning inte är möjligt. En koldioxidsläckare fungerar som bäst inomhus och vid bränder i slutna eller halvslutna utrymmen. Gasen kan då förångas och skapa en obrännbar atmosfär i hela utrymmet.

Släckaren ger en ren och torr släckning och lämnar inte några rester. En koldioxidsläckare anses inte vara lämplig att använda utomhus, speciellt inte vid blåsigt väder. Koldioxidbrandsläckaren kan förvaras i temperaturer från -30°C till +60°C

KVALITÉ

Cupola EN3 handbrandsläckare har hög standard och god kvalité. Våra släckare är funktionstestade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN3 samt certifierade med CE-, TÜV-, Shipwheel- och DNV -märkning. Koldioxidsläckarna har även hög effektivitetsklass på samtliga modeller. Du kan känna dig trygg och säker vid användande av vår koldioxidhandbrandsläckare.

För mer info, kontakta oss eller klicka här.