Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

Golvskyltar

Vem säger att en skylt alltid måste sitta på väggen? Vi erbjuder nu starkt, vidhäftande dekaler att applicera på golvet! På så vis syns ert budskap tydligt samt att alla dessa dekaler är belagda med en slitstark halkskydd. 

Användning

Skyltar ska så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Skyltarna ska placeras antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en särskild fara eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra ljusförhållanden och som är lätt att se och nå. 

Informationen är hämtad från ”AFS 2008: 13 - Skyltar & Signaler. ”

För mer information besök www.av.se