Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

Första hjälpen

Beredskap för första hjälpen och krisstöd

På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.