Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

Förbudskyltar

Skylt som förbjuder ett beteende som kan innebära fara. AFS 2008:13

Våra förbudsskyltar klargör enkelt och tydligt förbjudet beteende som kan riskera säkerheten. Cupolas förbudsskyltar finns i en mängd olika storlekar och varianter för att du skall få just den skylt du behöver. 

Användning

Skyltar ska så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Skyltarna ska placeras antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en särskild fara eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra ljusförhållanden och som är lätt att se och nå. 

Informationen är hämtad från ”AFS 2008: 13 - Skyltar & Signaler. ” För mer information besök www.av.se