Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

Brandvarnare

Hur många brandvarnare behöver du?

 • Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
 • Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60m². Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter.
 • Brandvarnarna bör placeras i anslutning till sovrummet. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum.
 • Brandvarnarna ska uppfylla standarden SS -EN 14604. Märkningen står på förpackningen.

Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand!

Var ska du montera brandvarnaren?

 • Brandvarnarna ska placeras enligt leverantörens anvisningar, generellt gäller dock följande:
 • Brandvarnarna placeras i rummets högsta punkt och helst mitt i rummet.
 • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
 • Brandvarnarna ska sitta i taket, inte på väggen.
 • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
 • Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
 • Placera inte brandvarnare nära köksspisen, i badrum, garage eller hobbyrum där den kan orsaka irriterande falsklarm.
 • Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp dem!

Olämplig placering

 • I utrymmen där temperaturen kan sjunka under 4,4°C eller stiga över 37,8°C.
 •  I fuktiga utrymmen t.ex. nära badrummet – fukt eller ånga kan orsaka att larmet utlöses.
 • På platser där luften är stillastående.
 • I garaget – avgaser från bilen kan orsaka att larmet utlöses.
 • På platser med kraftig luftcirkulation.
 • I utrymmen där det är väldigt dammigt eller smutsigt.

Skötsel och kontroll

 • Rengör brandvarnarna från utsidan med dammsugare en gång om året.
 • Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier – då slipper du byta varje år. Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång om året (till exempel på 1:a advent).
 • Kontrollera att brandvarnarna fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid.
 • Byt ut brandvarnarna efter 8–10 år. De har begränsad livslängd.

Testa brandvarnaren

Du testar brandvarnaren genom att trycka in testknappen, eller hålla ett nysläckt stearinljus under brandvarnarna.

Var slänger du brandvarnaren?

Brandvarnare hör till de produkter som ska sorteras som elektronikavfall på en återvinningsstation. Ta ur batteriet och sortera det för sig. Du kan också lämna tillbaka brandvarnaren till leverantören när du köper en ny.

För mer info, kontakta oss eller klicka här.