Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

Brandskyltar

Skylt som anger placering av utrustning för brandbekämpning. AFS 2008:13

Cupolas brandskyltar ger tydlig och nödvändig information som behövs för att säkerställa god brandsäkerhet. Cupolas brandskyltar finns i en mängd olika storlekar och varianter för att du skall få just den skylt du behöver.

Användning

Skyltar ska så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Skyltarna ska placeras antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en särskild fara eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra ljusförhållanden och som är lätt att se och nå.

Informationen är hämtad från ”AFS 2008: 13 - Skyltar & Signaler. ”

För mer information besök www.av.se