Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

Brandskyddspaket

BRANDSÄKERT HEM-KONCEPTET RÄDDAR LIV!

Över 70 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I Brandsäkert hemkonceptet ingår ett driftsäkert brandvarnarsystem, automatisk övervakning av köksspisen, brandsläckare och brandfilt samt utbildning i brandskydd. Du får även en folder om hemmets brandskydd som innehåller en utbildnings-dvd att titta på hemma. För att få använda märkningen ska man se till att bostaden uppfyller kraven.

Konceptet Brandsäkert hem® bygger på insikt, kunskap och motivation och att de krav som anges i dessa riktlinjer gäller över tid. Genom att vara medveten om de brandrisker som kan förekomma i hemmet, samt att underhålla och kontrollera den utrustning som finns för brandskyddet, är man väl förberedd om en brand ändå skulle uppstå.

SJU STEG TILL ETT BRANDSÄKERT HEM ENLIGT BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Informationsmaterial

I din boendepärm ska det finnas en särskild flik med information om brand och säkerhet. Där ska du sätta in det informationsmaterial som medföljer Brandsäkert hem-konceptet. 

Utbildning

Din kunskap är hemmets bästa brandskydd. I Brandsäkert hem-konceptet ingår två timmars utbildning om hemmets brandskydd.

Pulversläckare

För att uppfylla kraven för Brandsäkert hem® ska det i bostaden finnas minst en 6 kg pulversläckare med lägsta effektivitetsklass 43A 233BC.

Brandfilt

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller i kokkärl.

Automatisk övervakning av köksspis

För att uppnå kraven i Brandsäkert hem-konceptet måste köksspisen vara försedd med ett system som stänger av spisen innan en brandfarlig situation uppstår.

Driftsäkert brandvarnarsystem

Med brandvarnare avses en anordning som fortlöpande kan registrera kännetecken på rök från en begynnande brand och avge en larmsignal.

Installation

När det gäller automatisk övervakning av köksspisen och det driftsäkra brandvarnarsystemet finns det lösningar som man själv kan installera. Andra kräver en behörig elinstallatör. 

För mer information besök www.brandskyddsforeningen.se