Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

ADR-/Transportskyltar

Vid uppmärkning av ditt fordon kommer våra ADR-/transportskyltar väl till hands! Cupolas ADR-/transportskyltar finns i en mängd olika storlekar och varianter för att du skall få just den skylt du behöver!

Användning

Skyltar ska så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Skyltarna ska placeras antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en särskild fara eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra ljusförhållanden och som är lätt att se och nå. 

Informationen är hämtad från ”AFS 2008: 13 - Skyltar & Signaler. ”

För mer information besök www.av.se