Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

KVALITÉTS- & MILJÖPOLICY

Kvalitétspolicy

Vi på Cupola bevakar ständigt vad som sker ute på marknaden och vilka lagar och direktiv som tillkommit eller ändrats. Vi vill alltid kunna erbjuda det senaste inom skyltar och säkerhet och för oss är det viktigt att våra produkter håller hög standard och god kvalité. Vi arbetar därför efter riktlinjer för att lyckas uppnå vår goda kvalité.

  • Att arbeta efter vår rutinhandbok/manual som tydliggör rutiner i vårt dagliga arbete.
  • Att alltid eftersträva bästa möjliga produktkvalité i såväl råvara som utförande.

Miljöpolicy

Att värna om vår miljö är en väldigt viktig punkt för oss på Cupola. Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt miljötänkande och våra insatser för miljön. Det är genom våra riktlinjer som vi försöker uppnå de mål vi satt upp.

  • Att alltid med hänsyn till marknadsrelationer kräva den miljövänligaste produkten och arbetsmetoden.
  • Att vi arbetar med vår samarbetspartner/underleverantör, Stema AB, för att hitta de mest miljövänliga produktions- och materialalternativen. Stema AB är certifierade enligt ISO 14001.
  • Att spara energi
  • Att källsortera vårt avfall Exempel på avfall som transporteras till miljöstation är bland annat färgburkar, plastöverskott, glasburkar, batterier m.m.
  • Vi använder i möjligaste mån returkartonger samt återanvänder kartonger och förpackningsmaterial vid leveranser av våra varor
  • Att vid inköp välja det miljövänligaste alternativet
  • Att samordna transporter i mesta möjliga mån