Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580

GODKÄNDA SKYLTAR & LÄSAVSTÅND

Alla våra skyltar uppfyller de krav, riktlinjer och regler som Arbetsmiljöverket och Boverkets Byggregler kräver! Läs gärna mer om detta på www.av.se och www.boverket.se. Våra efterlysande skyltar finns att få i två olika efterlysande effekter där båda effekterna uppfyller kraven enligt den tyska DIN-normen 67 510. Skillnaden mellan en DIN- och MEGAefterlysande skylt är att MEGA-skylten laddas upp fortare, lyser starkare och längre.

Läsavstånd

Detta är enbart rekommendationer på hur ni kan beräkna läsavståndet på er skylt eller armatur. Observera att skyltens och armaturens synbarhet påverkas av miljön runtomkring. En skylt i en stor lagerlokal eller i en smal hotellkorridor upplevs helt olika och därmed påverkas även läsavståndet. Piktogrammets höjd (symbol + ytan ovanför och nedanför) avgör vilket läsavstånd armaturen eller skylten är godkänd för, förutsatt att skyltens bredd är större än höjden samt att skylten är utformad enligt AFS 2008:13. Minsta piktogramhöjd som accepteras för en armatur är 10cm. I varuhus och större butiker bör piktogramhöjden vara minst 20cm. Exempel: En genomlyst skylt som har 10cm högt piktogram ger 20 meters läsavstånd En extern belyst skylt som har 10cm högt piktogram ger 10 meters läsavstånd.

Informationen är hämtat från ”Om bestämmelser för projektering och underhåll av nödbelysning. ” För mer information besök www.fsn.nu

Svensk Standard 030011

Enligt Svensk Standard 030011 skall en person med normal syn kunna se en 10 centimeter hög textstorlek/symbol vid 20 meters läsavstånd. Detta innebär maximalt läsavstånd för tecknet eller symbolens storlek 0,5% av 20 meter blir minsta höjd 10cm. Nedanstående tabell visar på vilket avstånd en person med normal syn kan läsa olika texters höjd.

Teckenhöjd cm   Max läsavstånd meter
5   10
10   20
12   24
15   30
17   34
20   40
22   44
25   50
30   60
30   70