Din kompletta SBA Leverantör · Ring: 08 - 590 36 580


SBA LEVERANTÖREN SVERIGE AB 

VI ÄR EN LYHÖRD MODERN OCH LÅNGSIKTIG SAMARBETSPARTNER SOM ÄR ER RESURS FÖR ALLT SOM HANDLAR OM BRAND OCH UTRYMNINGSSÄKERHET SAMT ENKELT AVHJÄLPTA HINDER.

Med oss får ni en total överblick över ert SBA arbete och brandskydd, ni når de krav som samhället ställer.

Vi utbildar och övar såväl ansvariga för brandskyddet som övrig personal så att ni är väl förberedda om olyckan är framme.

Vi levererar, installerar och servar alla de produkter som kan behövas för en säker verksamhet.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Du kan på ett enkelt sätt söka bland våra produkter, uppe i vänstra hörnet, genom att ange produktnamn eller artikelnummer.